بیوگرافی دکتر هومان شفاعی

کمی حرف با شما

دکتر هومان شفاعی
متخصص ارتودنسی و‌ ناهنجاری های فک و صورت دارای بورد ناسیونال
رتبه ۷۸ کنکور سراسری
رتبه ۲ کشوری آزمون علوم پایه
رتبه سوم کشوری آزمون دستیاری
فارغ التحصیل دندانپزشکی عمومی در سال ۱۳۸۹ از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فارغ التحصیل دستیاری تخصصی ارتودنسی در سال ۱۳۹۲ از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد.